Kwaliteit

Kwaliteit

ISO 9001

Ons managementsysteem op het toepassingsgebied Transport, opslag en communicatie in het goederenvervoer over de weg voldoet aan de van toepassing zijnde eisen uit ISO 9001:2008.

NAO

nao

Ons bedrijf voldoet aan de voorwaarden gesteld in het PCC hygieneprotocol Ringrot voor de modules; Transport en Ontsmettingsbedrijf/Wasplaats.

NIWO

Wij worden vermeld op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.

Diensten

GMP

GMP

Wij beschikken over GMP certificering. Dit heeft betrekking op de standaard B4 (Transport en bevrachting) en het proces TVWE (Wegtransport van diervoerders.

Erkend leerbedrijf

VTL

Wij zijn door de vakopleiding Transport en Logistiek erkend als leerbedrijf.

Contact

Eitens Haren B.V.

Felland 5a
9753 TA Haren
050-5345115
info@eitensharen.nl

logoeitens